Wanneer men over een website spreekt wordt vaak de term “website” gebruikt voor alles wat daar maar mee te maken heeft. Een website bestaat echter uit losse componenten die samen als geheel een website vormen. In dit artikel probeer ik een website te ontleden door gebruik te maken van een metafoor: het bouwen van een huis. Er bestaan overigens legio voorbeelden die afwijken van het hier geschetste, hier wordt uitgegaan van de doorsnee, de standaard.

Om te beginnen is de basis, de het kavel nodig: de domeinnaam. Wanneer je een huis gaat bouwen kun je dat niet in de lucht doen. Je zult een stukje ruimte moeten “kopen” om daar je huis neer te zetten. Hetzelfde geldt voor een website: zonder domeinnaam heb je nog niets waar je de website kunt plaatsen.

De domeinnaam is het kavel om te bouwen.

Het kavel is beschikbaar, nu moet het kavel ingericht worden door de grond bouwrijp te maken. Zorgen voor de juiste omstandigheden die nodig zijn voor het huis. Een kleine eengezinswoning heeft geen 500m2 bouwrijpe grond nodig. Dat wordt onnodig veel werk en kost te veel geld. Een pakket op maat dus. De hosting is het bouwrijp maken van de digitale grond voor een website. Een eenvoudige website heeft al snel genoeg aan 250-500 MB ruimte, 1 database en 1.000MB dataverkeer. Begin klein zodat je later kunt opschalen: dat scheelt kosten!

Hosting is het bouwrijp maken van de domeinnaam.

De voorbereidingen zijn getroffen, we kunnen het huis bouwen. Nog niet helemaal, helaas. We zullen het huis eerst moeten tekenen zodat het huis ook gebouwd kan worden. Samen met de architect wordt bekeken wat de wensen zijn van de nieuwe bewoners, de regels van de gemeente en de welstandcommissie. Een website moet ook eerst ontworpen worden: wat is het doel van de website, welke kleuren zijn belangrijk, wat voor data moet getoond worden en hoe dynamisch wordt de website? Een belangrijk aspect dat aandacht verdiend is de regelgeving (bedrijfsgegevens prominent in beeld, cookie beleid, privacy). Een belangrijke stap voor de bouw van een website!

Samen met een “architect” teken je het huis zodat het aan de wensen en eisen voldoet.

Nu zijn we klaar om te bouwen en we beginnen met het storten van de fundering van het huis. Hierop komt het gewicht van het huis te staan en wanneer de fundering te klein of te groot is zul je daar later in het bouwproces problemen mee ondervinden. Het is dan extreem lastig om een stuk fundering bij te bouwen. Digitaal is het iets makkelijker, maar niet leuk om “fundering” bij te bouwen. Daarom is het noodzakelijk om de tekeningen van de “architect” ook goed te blijven volgen. Om de klant een goed beeld te geven van de fundering is het goed om een aantal mogelijkheden (2 of 3) te tonen aan de klant om daar een keuze uit te maken. Dit wordt dan de “fundering” en gaat vooral om het grafische aspect, de layout).

Zet een architect in zodat je weet dat je website “klopt”. Ieder zijn vak(kennis).

Onderdelen van het huis zijn er genoeg om over na te denken. Waar wil je de sanitaire voorzieningen? Wil je een of twee badkamers? Hoe groot moet de keuken worden? Waar zet je de ramen in het huis voor optimaal uitzicht? Hoeveel slaapkamers? Wel of geen zolder? Met een website is dit niet anders. Iedere kamer kun je vergelijken met een pagina van de website. Een keuken heeft een specifieke functie: eten bereiden. Een contactpagina heeft een specifieke functie: communiceren. Een pagina mag geen conflicterende boodschap geven en moet volledig zijn. Deze vragen zal de binnenhuisarchitect stellen als dan niet samen met de bouwer van de website. Het is namelijk cruciaal dat de wens van de klant goed op papier komt te staan.

Zorg dat een goede binnenhuisarchitect meedoet om de functies van de pagina’s goed te benoemen.

Voordat het huis gebouwd kan worden moet al nagedacht worden over de beveiliging van het huis. Hiervoor is materiaal nodig en voor je kunt bestellen is het goed om na te denken over de sloten op de deuren. Wil je bijvoorbeeld op iedere deur een andere sleutel? Wil je een loopsleutel die op alle sloten past? Wil je de ramen beveiligen met rolluiken? Moet een alarmsysteem geïnstalleerd worden? Dezelfde vragen gelden voor een website: hoe wil je zelf binnenkomen? Hoe mogen klanten binnenkomen? Krijgt iedereen dezelfde sleutel of heeft een deur drie sloten die geopend moeten worden? Hierbij kan een bouwer goed adviseren. Zelf kies ik altijd voor veiligheid boven gemak, mede vanwege de aangescherpte regels rondom privacy.

Een bouwer kan adviseren over de te nemen veiligheidsmaatregelen.

De fundering is gestort en nu komt het huis tot leven! Wanneer je een huis laat bouwen zul je regelmatig gaan kijken naar de voortgang en zo zie je het huis steeds meer gestalte zien krijgen. Digitaal kun je ook regelmatig een blik werpen op de voortgang nadat je een keuze hebt gemaakt uit de fundering. Hierdoor kun je bijsturen wanneer je iets ziet dat je anders wilt. De afspraken hierover dienen vooraf wel duidelijk gemaakt te worden: wat kan wel en wat kan niet aangepast worden. Vaak kost dit extra tijd en daarmee extra geld. Een beter idee is dan om de aanpassing naar versie 2.0 te tillen. Een veelgemaakt fout in webdesign is de klant na afloop van het project een website te presenteren. De klant wordt dan met een website geconfronteerd die misschien afwijkt van zijn eigen idee. Dit is vrij illustratief voor webdesign, gelukkig biedt J&T Website de mogelijkheid om real time mee te kijken.

Volg de voortgang van de website gedurende de bouw, dan kom je niet voor verrassingen te staan.

Je huis is af en nu begint het werk pas echt. Vloerbedekking moet gelegd worden, alle meubels moeten verhuisd worden, dozen uitgepakt en de kastjes en lades moeten gevuld worden. Dit kun je laten doen natuurlijk door een erkend verhuisbedrijf, maar niemand kent jouw wensen en smaak zo goed als jijzelf! Je zult hier tijd en aandacht aan moeten besteden. Wanneer de website af is staat alleen de “kale” layout met alle techniek erachter. Wie kan het beste inhoudelijk iets vertellen over de onderwerpen dan jijzelf? Je zult echt tijd moeten steken om de website te vullen met teksten. Het liefste overigens al parallel met de bouw van de website zodat de website direct opgeleverd kan worden als de bouw klaar is!

Het inrichten zul je zelf moeten doen omdat jouw smaak en kennis uniek zijn.

Nu woon je al een tijdje op het nieuwe adres en heb je al een paar feestjes gegeven om het huis in te wijden. Vast en zeker heb je inmiddels ook een paar keer schoongemaakt. Geen leuk klusje en zeker tijdrovend! Ook voor een website geldt dat onderhoud nodig is. Het technische onderhoud kun je laten doen door een SLA af te spreken bijvoorbeeld, maar inhoudelijk ben je echt zelf de klos. Het is belangrijk om steeds nieuwe content te plaatsen voor je website zodat bezoekers (en daarmee potentiële klanten) blijven komen. Het kost tijd om nieuws te plaatsen, maar het is de moeite waard!

Bespaar niet op onderhoud, je bespaart dan alleen op (potentiële) klanten.